Logotyp för SLS AB.

Tjänster
SLS erbjuder en lång rad av tjänster kopplade till vår kärnverksamhet, att tillverka kyl- och värmepumps- anläggningar. Oavsett om uppgiften är praktisk eller teoretisk står vårt team redo att möta din förfrågan.

Uthyrning kylaggregat
Avsedda för kyl eller frys-applikationer. 20' containerutförande med luftkyld kondensor placerad på containertaket för bästa effektivitet och footprint. Finns i två utföranden, välj mellan 100kW direktexpansion vid -42°C pumpad NH3 vätska, eller 300 kW KB system -12°C. Vid övriga driftfall, kontakta oss för konsultation. Är du i akut behov av kyla eller frys till din tillverkning / anläggning. Önskar du en tillfällig kyl/ frysinstallation, kontakta oss för mer information.

Installation
Vid varje aggregat följer det en installation. SLS har en erfaren grupp resemontörer som utför allt från driftsättningar till rörinstallationer. Med samarbetspartners inom el och isolering erbjuds en komplett installation hos kunden.

Konstruktion
Som kund ska man inte behöva vara expert för att få en perfekt kyl-, frys eller värmepumpsanläggning. SLS med samarbetspartners bistår med totala konstruktionslösningar, från idéstadiet till färdig driftsatt anläggning.

Tryckprovning
SLS är ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17020 (C) för tryckprovning av maskiner och rörsystem upp till 180bar.